Vergangene Veranstaltungen

2024 Rome(o/a) und Julia(n)

Stadttheater Landsberg Schlossergasse 381a, Landsberg am Lech

TICKETS unter:   Stadttheater Landsberg Schlossergasse 381a 86899 Landsberg am Lech T 08191/ 128 333   Reisebüro Vivell Hauptplatz 149 86899 Landsberg am Lech T 08191/ 917412  

18€

2024 Rome(o/a) und Julia(n)

Mittelschule Landsberg Fritz-Beck-Straße 1, Landsberg am Lech

TICKETS (freie Platzwahl) unter:   Abendkasse in der Aula Mittelschule Fritz-Beck-Straße 1 86899 Landsberg am Lech   Reisebüro Vivell Hauptplatz 149 86899 Landsberg am Lech T 08191/ 917412          

18€

2024 Rome(o/a) und Julia(n)

Mittelschule Landsberg Fritz-Beck-Straße 1, Landsberg am Lech

TICKETS (freie Platzwahl) unter:   Abendkasse in der Aula Mittelschule Fritz-Beck-Straße 1 86899 Landsberg am Lech   Reisebüro Vivell Hauptplatz 149 86899 Landsberg am Lech T 08191/ 917412

18€